Zoek op term

Maria Lichtmis

zo. 3 feb. 2013 (afgelopen)

Maria Lichtmis

Zondag 3 februari: Maria Lichtmis

Venerabele Broederschap Weert ambitieus van start in 2013

De Venerabele Broederschap Onse Lieve Vrouwe tot Weert is het nieuwe jaar enthousiast begonnen. Zondag 3 februari wordt in de Dekenale St Martinuskerk van Weert Maria Lichtmis gevierd.  Deze plechtige hoogmis, waarin ook een mooie kaarsenprocessie door de kerk zal plaatsvinden, duurt van 10.00 tot 11.00 uur. Het Groot Sint Martinuskoor zingt de  Missa Secunda Pontificalis van L. Perosi. Verder zijn aanwezig de Mariadraagsters, Mariagroep, bruidjes en de Venerabele Broederschap. Iedereen is van harte welkom

Eigenlijk heet Maria Lichtmis “de opdracht van Jezus in de Tempel”. Bij de evangelist Lucas kunt u lezen dat Maria en Jozef hun eerstgeboren zoon Jezus Christus veertig dagen na de geboorte naar de tempel brachten om Hem aan God op te dragen. De oude Simeon die in de tempel aanwezig was, noemde Jezus “een Licht voor de heidenen”. Vandaar dat het feest met veel (kaars)licht werd gevierd. In geschriften uit 383 is al melding gemaakt van de viering van dit feest en omdat het met veel (kaars)lichten heeft het in de volksmond al snel “Maria Lichtmis”. De eigenlijk viering van Maria Lichtmis is op 2 februari.

 

Weert, 21 januari 2013

Profiel Broederschap

In 1404 werd in Weert een Broederschap opgericht om de devotie tot Maria te bevorderen. Deze devotie kwam tot hoogbloei in de 18e eeuw rondom het Miraculeuse Beeld van Onse Lieve Vrouwe te Weert, die ook vereerd werd onder de titel "Onze Lieve Vrouw van Bijstand". Het wonderbeeld werd vereerd in de dekenale stadskerk van Weert (gebouwd in 1456), toegewijd aan Sint Martinus en kreeg de toevoeging: Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Weert.
Op 1 mei 1996 is de Venerabele "Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert" van 1404 heropgericht. Haar doelstelling is uiteraard de bijzondere verering van "Onse Lieve Vrouwe tot Weert" te bevorderen en tevens de titel van Bijstand waaronder Zij in Weert wordt vereerd, te actualiseren en in de praktijk te brengen. Tevens zal de Broederschap zich kerkelijk en maatschappelijk dienen op te stellen en zal daarbij haar diensten aanbieden aan de kerkelijke overheid. 

 

VerbergenInformatie
10.00 uur
0
VerbergenSt. Martinuskerk
St. Martinuskerk
Markt 1
6001 EK Weert
Nederland
0495-586961