Zoek op term

Prokkel Programma

wo. 12 feb. 2014 (afgelopen)

Prokkel Programma

Prokkel? Wat is dat dan? Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking. Jaarlijks vinden in de eerste week van juni, overal in Nederland, activiteiten plaats waarbij mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten: Prokkels. Deze Prokkels worden vrijwillig georganiseerd door bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers, welzijnswer-kers, medewerkers van woningbouwcorporaties, gemeenten, (praktijk) scholen, lokale bedrijven en particulieren. Zij investeren allemaal belangeloos tijd in dit initiatief, omdat zij graag iets willen bijdragen aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking. De ontmoetingen zijn soms kleine gebeurtenissen met een groot effect. Ze zorgen voor nieuwe contacten en kunnen nieuwe inzichten geven. Prokkelen is een laagdrempelige manier om te laten zien dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dit kunt u bereiken, niet door te vertellen, maar door te doen! Eén week in juni als inspiratie voor de rest van het jaar. Om de organisatie van Prokkels te stimuleren wordt in elke provincie een start- netwerkbijeenkomst georganiseerd. Mensen kunnen hier ervaren wat ze met Prokkelen kunnen doen, hoe het werkt en andere belangstellenden ontmoeten waarmee ze een Prokkel kunnen organiseren. De bijeenkomst van Limburg is op 23 januari 2014 in het Provinciehuis van Limburg te Maastricht. Voor velen is dit te ver weg en daarom vindt er ook een bijeenkomst plaats in Stramproy en wel op 12 februari a.s. van 14.45 tot 16.15 uur in Eetpunt ‘De Tram’, Zorgcentrum ‘Rust in Roy’ (Fr. Strouxstraat 55).

De deelname is gratis. De bijeenkomst bestaat uit een aantal korte presentaties van bijzondere ontmoetingen met onze Stramproyer Visio-bewoners en zal geïllustreerd worden met uniek beeldmateriaal, zoals foto’s en filmpjes van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het middagprogramma wordt muzikaal opgeluisterd door het KBO Grenskoor.

Eenieder is van harte uitgenodigd! 

VerbergenInformatie
14.45-16.15 uur
gratis
VerbergenStramproy Prokkel 2013
Eetpunt de Tram in Zorgcentrum 'Rust in Roy"
Stramproy Prokkel 2013
Frans Strouxstraat 55
6039 GJ Stramproy
Nederland
06-47442364