Zoek op term

Theaterspeurtocht Ku+Cu themamenu 'Weert 600 jaar'

ma. 19 mei. 2014 (afgelopen)

Theaterspeurtocht Ku+Cu themamenu 'Weert 600 jaar'

Van 19 tot en met 23 mei spelen historische figuren op verschillende lokaties in de binnenstad korte toneelstukjes over ‘De geboorte van de stad’. 

In een historische interactieve theaterspeurtocht gaan kinderen van groep 7-8 op zoek naar het ontstaan van de stad Weert. Ze passeren historische gebouwen en plekken, middeleeuwse figuren geven in een toneelspel aanwijzingen om drie codes te kraken. Het wordt een spannende en humoristische tocht vol verrassingen, waarin de kinderen actief betrokken worden middels muziek en toneel en een reeds in de lessen op school voorbereidde heuse rap. De tocht eindigt met de ondertekening van de marktrechten in het Jacob van Horne museum, door de kinderen in het gezelschap van de schout en de schepen.

Wie doen hieraan mee?
De culturele instellingen van Weert Erfgoedcluster, Bibliocenter, Munttheater en Rick werken als ‘Marktplaats Ku+Cu’ samen. Elk jaar stelt deze Marktplaats een ‘Ku+Cu menu’ samen voor het basisonderwijs. Dit jaar is dat speciaal gewijd aan het 600 jarig bestaan van Weert, en krijgen alle basisschool leerlingen van groep 0 t/m 8 een aantal lessen, speciaal ontwikkeld voor 4 leeftijdsgroepen. Hierin zijn alle kunstdisciplines opgenomen: beeldend, toneel, dans, taal, fotografie, muziek, het komt allemaal aan bod. Deze theaterspeurtocht is een unieke manier om de historische omgeving van Weert te gebruiken als decor voor het toneelspel waar de kinderen actief betrokken worden en zo hun eigen historische omgeving en geschiedenis leren kennen. 

Veertien van de zestien basisscholen in de gemeente Weert hebben voor dit menu ingeschreven. Dit jaar werken de verschillende culturele instellingen samen in vier verschillende projecten. Dus geen korte, losse projecten van elke aparte instelling, maar één gezamenlijk Ku+Cu menu, waarin de instellingen samen de educatieve lessen verzorgen.  Alle activiteiten worden door vakmensen van de lokale culturele instellingen uitgevoerd.

Groepen 1 en 2 - Er was eens ...
Aan de hand van een leskist gaan de kinderen 600 jaar terug in de tijd. Naar de tijd van de ridders. Er wordt verteld, gezongen en gedanst. Hierbij komt de Weerter ridder Filips de Montmorency, graaf van Horne, en zijn kasteel op de Kasteelsingel ook aan de orde. De kinderen leren over het dagelijkse leven van een ridder. De lessen spreken vooral de fantasie van de kinderen aan. Dit programma wordt uitgevoerd door: Bibliocenter en Rick dans. 

Groepen 3 en 4 - Mijn verleden
Weert bestaat als stad 600 jaar. Al 600 jaren aan verhalen. Jij bent ook al een aantal jaren op deze wereld en je ouders zelfs al wat langer. Over jouw leven valt ook van alles te vertellen. Jouw verhaal is dan ook het uitgangspunt voor een eigen erezuil! De kinderen brengen hun familie in kaart door middel van een stamboom. Daarna verwerken ze hun levensloop in tekeningen, met als resultaat een persoonlijk stripverhaal. Het stripverhaal verwerken de kinderen zelf op een eigen erezuil naar voorbeeld van de Franciscuszuil in het Gemeentemuseum. Dit programma wordt uitgevoerd door: Bibliocenter, Erfgoedcluster en Rick beeldend.

Groepen 5 en 6 - Kijk… Mijn wijk! 
Iedere dag loop of fiets je door je wijk, bijvoorbeeld als je naar school gaat. Waarschijnlijk ken je de wijk op je duimpje en lijkt alles elke dag hetzelfde te zijn. Toch is dat niet zo. Kijk maar eens goed… De kinderen gaan op onderzoek uit in hun eigen wijk. Met een fotocamera en een persoonlijk boek, waarin foto’s van vroeger staan afgebeeld, zoeken ze dezelfde plek op. Wat is er veranderd? En wat zal er in de toekomst gaan veranderen? In een tekening wordt de huidige situatie omgezet in een toekomstbeeld. Alle onderdelen komen uiteindelijk bij elkaar in een persoonlijk scrapbook. Dit programma wordt uitgevoerd door: Bibliocenter, Erfgoedcluster en Rick audiovisueel en beeldend.

Groep 7 en 8- De ‘geboorte’ van Weert 
Weert bestaat als stad al 600 jaar. Ooit was er dus een moment waarop Weert ‘geboren’ werd. Maar wanneer was dat en wie was hierbij betrokken? Ook benieuwd naar het ontstaan van je eigen stad? De kinderen beleven het ontstaan van Weert tijdens een theatrale en theatrale interactieve theaterspeurtocht. Elementen die belangrijk zijn voor het ontstaan van de stad Weert worden op verschillende locaties in de stad gepresenteerd. De kinderen worden hierbij actief betrokken middels muziek en spel. Dit programma wordt uitgevoerd door: Bibliocenter, Erfgoedcluster, Munttheater en Rick muziek en toneel. 

VerbergenInformatie
Schooljaar 2013-2014
Inschrijving geldt voor het gehele programma en is dus niet mogelijk per niveau. De kosten voor het schooljaar 2013-2014 blijven onveranderd: € 8 per kind.
VerbergenMarktplaats Ku+Cu
Ku+Cu Themanummer 'Weert 600 jaar'
Marktplaats Ku+Cu
Beekstraat 27
6001 GG Weert
Nederland
0495 - 533 954