Zoek op term

Zes stadspoorten

Van de oudste kaart van Weert, van de hand van Jacob van Deventer uit 1565 kennen we de verdedigingswerken en het stratenplan van Weert. Weert bezat in totaal zes stenen poorten in de omwalling. Tussen de Hoogpoort en de Maaspoort bevonden zich drie bolwerken in de stadsmuur. Tussen de Maaspoort en de Langpoort bevond zich nog een bolwerk. Bij de Langpoort onderging de gracht een aanmerkelijke verbreding, zozeer zelfs dat die tot aan de Beekpoort een dubbele uitvoering kreeg met op de tussenoever een wal met verschansing. Bij de Molenpoort bevond zich een dubbele brug. Tussen de Beekpoort en de Morgatpoort (ook wel Laarpoort) lagen drie losse bolwerken. Tussen Morgatpoort en Hoogpoort was tegenover het kasteel een muur. Van de Langpoort tot aan de Beekpoort was er zeer waarschijnlijk geen stadsmuur, maar slechts een aarden wal.


De 6 stadspoorten van Weert (Bewerkte versie)

De stadsplattegrond van Weert uit ca. 1565. Deze werd in opdracht van Koning Philips II gemaakt. Door de maker, Jacob van Deventer (1510-1575) werd veel aandacht besteed aan de correcte ligging van wegen en de belangrijkste bouwelementen in de stad, vooral ook ingegeven door het militaire doel van de kaarten. Het stratenpatroon komt nog steeds overeen met het huidige stratenpatroon. Van Deventer gebruikte bij zijn opmetingen kennis van de driehoeksmeting uit de wiskunde. Hij legde van alle hoge punten, zoals torens, poorten en kerken, de hoeken ten opzichte van elkaar vast en tekende die in. vervolgens koos hij één afstand die goed te meten was. Hij had daar zijn eigen systeem voor. Een stap was 75 cm. Twee stappen waren één pas, dus 150 cm. Op zijn voorlopige tekening zette hij na elke vijf passen (750 cm.) een punt. Met deze gegevens kon hij een plattegrond op schaal maken.