Zoek op term

Sacramentsprocessie

do. 30 mei. 2024 

Sacramentsprocessie

Op donderdagavond 30 mei wordt in de binnenstad van Weert de Sacramentsprocessie gehouden. Er lopen zo’n 25 groepen in deze devote stoet mee. Voorafgaand aan de processie draagt deken Honings met enkele priesters uit het dekenaat om 19.00 uur de H. Mis op in de dekenale St.-Martinuskerk. De processie trekt vanaf de Markt door de binnenstad naar het klooster aan de Maasstraat 17. Gezamenlijk houden de deelnemers deze traditie levend, midden in de maatschappij.

Sacramentsdag
Als Broederschap organiseren we dit jaar opnieuw de Sacraments¬processie. Zulke processies worden al sinds de 13e eeuw gehouden op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament, de tweede donderdag na Pinksteren. Dan wordt gevierd dat Jezus zichzelf aan zijn volgelingen gegeven heeft in de gedaante van brood en wijn. 

Deelnemers processie
Traditioneel banen de ‘bielemannen’ de weg voor de processie gevolgd door de Suisse. In de stoet lopen naast de Broederschap en het Draagstersgilde uit Weert, broederschappen uit Dordrecht, Den Bosch, Delft en Susteren mee. Ook misdienaars en acolieten, het dekenaal Lourdescomité, schutterijen – waaronder Sinte Catherina 1480 met heraut te paard - en tamboercorpsen (St. Job en Swartbroek) nemen deel aan de processie. Hierbij zijn tevens St.-Martinus te paard en scouting St.-Maarten uit Weert van de partij. Dan volgt onder een draaghemel de priesters met het Allerheiligste. De gelovigen en ruiters te paard sluiten de processie. Het geheel wordt muzikaal omlijst door de Koninklijke fanfare St. Isidorus uit Molenbeersel. 

Route door stadshart
De stoet trekt na de Heilige Mis vanaf de dekenale St. Martinuskerk via de Langstraat, Wilhelminasingel en St.-Raphaelpad naar de van Berlostraat. Van daar gaat het verder via de Langstraat en de Maasstraat naar de tuin van het klooster van de zusters Birgittinessen. 

Afsluiting
Bij het rustaltaar worden de aanwezigen gezegend met het Allerheiligste. Dit is het eindpunt van de processie. Daarna is er nog de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de tuin. Iedereen is van harte welkom!

Eerste mis deken Honings in Weert tijdens Sacramentsprocessie.
Voorafgaand aan de officiële installatie van  Jack Honings als deken van Weert, zijn wij verheugd dat hij nu reeds aanwezig is bij deze Sacramentsprocessie. Sacramentsdag 30 mei wordt zowel voor hem als voor de parochie een gedenkwaardige dag. Deken Jack Honings zal voor de eerste keer de Heilige Mis in de  St.Martinuskerk opdragen. Aansluitend zal hij meelopen in de processie en het Allerheiligste dragen. De  gezellige nazit in de tuin van de zusters is een mooie gelegenheid om alvast persoonlijk  kennis te maken met de nieuwe deken. Hij kijkt ernaar uit om u allen  te ontmoeten.

VerbergenInformatie
gratis
VerbergenSt. Martinuskerk
Broederschap Weert
St. Martinuskerk
Markt 8
6001 EK Weert
Nederland