Zoek op term

Lezing: Gnosis en gnostiek, wat is dat?

ma. 11 mrt. 2013 (afgelopen)

Lezing: Gnosis en gnostiek, wat is dat?

In Gemeentemuseum Jacob van Horne aan de Markt in Weert in Weert wordt op maandag 11 maart om 20.00 uur een lezing gegeven met als titel: “Gnosis en Gnostiek, wat is dat?”.

Bram Moerland vertelt over gnosis en gnostiek en schenkt speciale aandacht aan het Thomas Evangelie Het woord is afkomstig van het Griekse 'gnosis', dat kennis of inzicht betekent. Gnosis staat als religieus begrip tegenover godsdienstig geloof. Een spirituele stroming die gericht is op gnosis zal het geloof op gezag principieel verwerpen. Kenmerkend voor gnostici is dat ze niet geloven (in godsdienstige zin) maar de innerlijke morele autoriteit stellen boven elk uiterlijk gezag (binnen het gnosticisme bestaat geen kerkelijk gezag). Bram Moerland is een gnosticus. Hij studeerde wiskunde en filosofie aan de Universiteit van Leiden. Hij was cultuurdocent aan o.a. de Academie van Beeldende Kunsten en Technische wetenschappen en aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Tegenwoordig gaat zijn belangstelling uit naar de gnostiek. Moerland schreef onder andere het boek ‘Schatgraven in Nag Hammadi, Een inleiding tot de gnostiek’. Bram Moerland: ”In 1945 werden oude teksten teruggevonden, uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Deze geschriften heten de Nag Hammadi-geschriften, naar de vindplaats in Egypte. Die teksten gaan over ‘gnosis’. Jezus speelt daarin ook een rol, maar wel een heel andere dan in het gewone christendom. In deze teksten roept Jezus de mens op ‘zichzelf te herinneren’. De stroming binnen het vroege christendom die Jezus deze betekenis gaf wordt ‘gnostiek’ genoemd”. Een van de meest opzienbarende teksten uit deze verzameling is het zogenaamde Thomas Evangelie.

Dit zou nog dateren van vóór de ons nu bekende evangeliën uit het Nieuwe Testament. In die tekst komt de kruisdood van Jezus niet voor, en die heeft daar dus ook geen betekenis. Bram Moerland besteedt tijdens zijn lezing in het bijzonder aandacht aan het Thomas Evangelie. Bram Moerland: “Vóór de vondst van deze geschriften was de algemene opvatting van de kerkhistorici dat de gnostiek diende te worden beschouwd als een ketterij, dus als een afwijking van de hoofdstroom van het christendom. De gnostici werden daarom door de kerk fel bestreden. Maar steeds meer hedendaagse historici neigen er naar de gnostiek een vooraanstaande positie te verlenen in de wordingsgeschiedenis van het vroege christendom.”

Kaartjes Aanvang van de lezing is 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,00 euro, inclusief een kopje koffie of thee bij ontvangst. Voor Museumkaarthouders en Vrienden van het Museum is de toegang € 3,00 euro. Geïnteresseerden kunnen aan de balie van het Gemeentemuseum Jacob van Horne vooraf een plaats reserveren. Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur. Niet gereserveerde zitplaatsen blijven beschikbaar tot de avond van de lezing. Aanmelden kan ook door een mail te sturen naar erfgoedcluster@weert.nl. U moet uw kaartje dan wel 30 minuten voor aanvang van de lezing afhalen aan de balie van het museum. Daarna komen de kaartjes beschikbaar voor de vrije verkoop. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst.

VerbergenInformatie
5 euro, Museumkaart en Vrienden van het museum: 3 euro
VerbergenErfgoedcluster gemeente Weert
Gemeentemuseum Jacob van Horne
Erfgoedcluster gemeente Weert
Markt 7
6001 EJ Weert
Nederland