Zoek op term

Lezing over de A-Beek en Weerterbeek

di. 10 sep. 2013 (afgelopen)

Lezing over de A-Beek en Weerterbeek

Lezing: de Abeek Levensader van beide Limburgen en van … Weert?!

Water in huis is voor de moderne mens een vanzelfsprekendheid.  Even de kraan opendraaien en het water stroomt in de wastafel. Enkele decennia geleden kwam het water via leidingen niet naar de verbruiker, maar moest de mens er naar op zoek gaan.  Waterputten werden uitgegraven en soms lukte zelfs dat niet.  Stromend water van beekjes en riviertjes was dan ook noodzakelijk om te drinken, land te irrigeren, watermolens aan te drijven, te vissen en zich tegen indringers te verdedigen.  Een beek die van oudsher zo’n grote aantrekkingskracht op de mens heeft uitgeoefend, is de Abeek.  Zij ontspringt op het Kempisch plateau in Meeuwen en stroomt in noordoostelijke richting naar de Maas, waar ze in Neer uitmondt. Al snel paste de mens deze beek aan zijn behoeften aan. Onderlinge afspraken inzake afwatering, opstuwing, onderhoud en molendwang waren nodig.  Uiteraard heeft dat tot een aantal conflicten tussen molenaars en / of dorpen geleid, maar meer nog was de Abeek een bindmiddel, een levensader.  De plaatselijke bewoners beseften maar al te goed hun totale afhankelijkheid van het stromend water. Agrarische leefgemeenschappen ontwikkelden zich vooral in de middeleeuwen op de grens tussen bouw- en grasland, dat zich in het dal bevond. Op de beek lagen er liefst een vijfentwintig watermolens, een aantal schansen en waterkastelen, die instonden voor de bescherming. Zelfs Weert kon pas echt uitgroeien tot een stad nadat water uit de A via een gegraven beekje, de Weerterbeek werd aangevoerd.

Vanaf de vorige eeuw zou echter de betekenis van de Abeek voor de mens steeds verder afnemen. Gelukkig zou haar waardevolle visfauna en flora (grotendeels) blijven bestaan ondanks het vaak brutale menselijke ingrijpen.

Spreker Jo Corstjens, medeauteur van het boek De Abeek Levensader van beide Limburgen zal uitweiden over het belang van de Abeek voor de mens en hun moeilijke relatie in het verleden, nu en in toekomst.

Aanvang : 19.30 uur.

Toegang is gratis!

 

VerbergenInformatie
19.30 uur
gratis
VerbergenNatuur- en Milieucentrum de IJzeren Man
Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert
Nederland
0495-524893