Zoek op term

Tentoonstelling Weert Jubileert

zo. 6 apr. 2014 tot zo. 11 jan. 2015 (afgelopen)

Tentoonstelling Weert Jubileert

De tentoonstelling ‘Weert Jubileert’ start zondag 6 april in Gemeentemuseum De Tiendschuur. Aanleiding is het feit dat Weert 600 jaar geleden markrechten kreeg. Harry Coolen, wethouder van cultuur, opent de expositie die aandacht besteedt aan tien bijzondere jubilea en het genoemde marktrecht. De tentoonstelling is te zien tot en met 11 januari 2015.

De opening wordt feestelijk opgeluisterd door een ensemble bestaande uit leerlingen van het Regionaal Instituut voor Kunst en Cultuur in Weert onder leiding van docente Jeanne Coumans. Het ensemble brengt sfeervolle middeleeuwse muziek ten gehore.

Marktrecht als impuls
Willem van Horne, heer van Weert, verleende op 5 mei 1414 Weert het marktrecht. Met zijn privilege kreeg Weert het recht om drie jaarmarkten en elke week een markt op zaterdag te houden. Bovendien kregen de schepenen de bevoegdheid geschillen over marktzaken zelf af te handelen, zonder dat beroep mogelijk was op een hogere rechtbank. Het recht betekende een belangrijke stap in de ontwikkeling van Weert tot stad en toonaangevend handelscentrum in de regio.
 

Tien presentaties
Het marktrecht vormt het uitgangspunt voor een tiental op zich zelf staande presentaties van opmerkelijke jubilea in 2014. Een presentatie van 600 jaar Weert aan de hand van foto’s, afbeeldingen van oude kaarten, documenten en voorwerpen uit de collectie van het Erfgoedcluster Weert vormt daarbij het kader voor de jubilea.
Wat te denken van het feit dat in 2014 het Timmermansgilde 550 jaar oud is, dat de Stedelijke Harmonie Sint Antonius 135 jaar bestaat, dat het Weerter station 100 jaar geleden de voltooiing vormde van de spoorlijnvernieuwing in Weert en Gerard Reve 40 jaar geleden in Weert geridderd werd.

 

Bijzondere voorwerpen en documenten

De jubilea krijgen aandacht via voorwerpen, foto´s en films uit de rijke historie van de jubilaris, overwegend uit de eigen collecties van archief en museum van het Erfgoedcluster Weert. Zo documenteren een middeleeuwse maatstok en documentenkistje de geschiedenis van het Timmermansgilde. Van Gerard Reve is er een pas ontdekte film van een bezoek van Reve aan de Budelse Drukkerij te zien. Aan de hand van onder andere het ontwerp van stadsarchitect M. Bauwens kan de bezoeker bekijken hoe de grachten in 1934, nu 80 jaar geleden, plaats maakten voor de singels. Medailles en affiches vertellen samen met talloze foto´s het verhaal van stadsvasteloavendjvereiniging De Rogstaekers. Van de Harmonie St. Antonius is het oude vaandel te bewonderen.

Bijzonder materiaal is er ook te zien van Piet Broos, de Weerter schrijver en tekenaar, die niet alleen een plek heeft in het verhaal van Kring De Aldenborgh, maar ook zelf jubilaris is. Hij stierf 50 jaar geleden. Uniek filmmateriaal is er ook van de bevrijding van Weert, 70 jaar geleden. De bezoeker kan naast het archiefstuk met de verlening van het marktrecht, bewaard in het Gemeentearchief, in een film alles te weten komen over het bewuste markrecht.

Weerter tin
Tegelijkertijd met deze opening opent in de benedenverdieping van De Tiendschuur de tweede van in totaal vier parallelexposities, alle ingevuld door vier jubilerende verenigingen. Vereniging De Rogstaekers beet op 1 februari het spits af. Nu is het de beurt aan de Geschied- en Oudheidkundige Kring De Aldenborgh. Bij gelegenheid van hun 75-jarig jubileum is er de tentoonstelling over Weerter tin. In de loop van het jubileumjaar komen ook nog de Fakkelestafette Weert en de Stedelijke Harmonie St. Antonius met hun presentaties aan bod. Deze tentoonstellingen worden door de jubilerende organisaties zelf ingericht.
Bij gelegenheid van de parallelexpositie over het Weerter tin wordt ook het eerste exemplaar van het boek met dezelfde titel gepresenteerd. Schrijver en uitgever is de heer J.F.H.H. Beekhuizen.

Openingstijden
Het Gemeentemuseum De Tiendschuur aan de Recollectenstraat in Weert is geopend van dinsdag tot en met zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Gesloten op eerste paasdag en eerste pinksterdag. De entree is gratis.
 

VerbergenInformatie
dinsdag t/m zondag 14.00-17.00 uur
gratis
VerbergenGemeentemuseum de Tiendschuur
Gemeentemuseum de Tiendschuur
Recollectenstraat 5
6001 AJ Weert
Nederland
0495-525610