Zoek op term

Water fietstocht

zo. 1 sep. 2013 (afgelopen)

Water fietstocht

Fietsen met het IVN Weert e.o.  in samenwerking met Waterschap Peel en Maas

De Tungelroyse Beek slingert weer fraai door het landschap. Maar hoe is de huidige stand van zaken. Dat gaan we 1 september met de fiets bekijken. We fietsen langs de beek en er weer van af. Net als de beek meanderen we. Ga je mee? Het kost niets.

Er wordt gestart om 10.00 uur in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. Wat gaan we allemaal zien/horen?

-De ontwikkelingen in de Kruispeel
- De nieuwe biodiversiteitsmeter bij de Heihuisplas (CZW)
-Het Wijffelterbroek als klimaatbuffer
-De Tungeler Wallen en de Tungelroyse beek
-Waterdiertjes en ecologie van de Tungelroyse Beek
-De stand van zaken m.b.t. het project Tungelroyse Beek
-De Romeinse brug
-Hermeanderen
-De Ellerschans
-De Krang en de omlegging van de Leukerbeek
We pauzeren in Tungelroy. Daar kun je (op eigen kosten) een broodje en soep eten. De leiding van de excursie berust bij Bèr Peeters en Ad Havermans.

Datum: 1 september 2013
Tijden: 10.00- ±16.00 uur
Plaats: NMC De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, 6006 SN Weert (nabij het zwembad achteraan de parkeerplaats)
Inlichtingen: Ad Havermans 0495-533271 of adhavermans@concepts.nl en Bèr Peeters 0495 – 52 48 93 of bpeeters@natuurenmilieucentrumweert.nl

Meenemen:  eigen fiets, regenkleding, eten en drinken.
Lengte van de fietstocht is 38 km.

De deelname is gratis.

 

VerbergenInformatie
10.00 uur
gratis
VerbergenNatuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man
Geurtsvenweg 4
6006 SN Weert
Nederland
0495-524893