Zoek op term

Laurabossen

Laurabossen

Ongeveer 191 ha groot, naast bos komt er in de Laurabossen ook heide voor. Het bos is aangelegd op een heideontginningsgebied. Struikheide wisselt af met pijpenstrootje, bochtige smele en braam. Een kudde Schotse hooglanders zorgt in het gebied dat grassen de heide niet overwoekeren. Door de begrazing in de bossen ontstaat afwisseling in de vegetatie. Door toename van de diversiteit in de Laura­bossen wordt het voor de recreant ook steeds interessanter om het gebied te bezoeken. Er zijn diverse recreatieve routes uitgezet in dit steeds prachtiger wordende natuurgebied. Naast een wandelroute, zijn er  door dit gebied  ook een mountainbike­route, een ruiterroute en een route voor aangespannen paarden.