Zoek op term

Wandeling Wilgenbroekstruweel Stramproy

Wandeling Wilgenbroekstruweel Stramproy

Een wandeling langs wegkappelletjes naar een afgelegen, vochtig bosgebied op de grens met België.

Hier groeien elzenbroekbos en wilgenbroekstruweel. In het bos liggen weilandjes, plassen en kanalen met schoon kwelwater. Hierdoor is het gebied erg rijk aan libellen, vlinders

en zangvogels. Van het Stramproyse broek gaat de wandeling via hoger gelegen zandgronden met vennen terug naar Stramproy.

Lengte: 15 km

 

1

Vanaf kerk Stramproy, Frans Strouxstraat in zuidelijke richting volgen.

Na 50m eerste weg rechtsaf (Pastoor Greymansstraat, gaat over in Horsterweg).

Na 350m rechtdoor bebouwde kom verlaten (Neelestraat).

Na passeren kapelletje op Y-splitsing rechtsaf (Breyvin). Zandweg naar rechts negeren. Weg gaat over in onverhard pad. Einde weg bij wegkruis linksaf (Fosheistraat) en na 120 m rechtsaf (Eikelenbosstraat).

Na 600 m bij kruising rechtsaf (Heibroekstraat).

2

Na 500 m langs infobord bosreservaat rechtdoor over bruggetje het elzenbroekbos (A) in.

Na 500 m rechtsaf, graspad langs smalle sloot. Na 400 m op kruispunt linksaf (oranje route).

Na 200 m einde pad rechtsaf en dan na 300 m einde pad linksaf (langs kanaal).

Kanaal volgen langs mooi struweel (B) en op T-splitsing rechtsaf. Na 400 m bij bankje linksaf over kanaal en meteen rechtsaf.

Kanaal 1,4 km volgen tot einde pad bij brug, bankje en grenspaal (C). Bij bankje rechtsaf over bruggetje.

3

Op verharde weg rechtsaf. Na 300 m linksaf, fietspad op. Fietspad volgen en na 500m in bocht bij bankje rechtdoor, smal bospaadje naar brasserie. Bij brasserie rechtsaf en na 160m linksaf, verharde weg op (ingang huisjespark).

Na 200m op T-splitsing rechtsaf (huisjespark verlaten). Weg 1 km vervolgen door dennenbos.

Daarna Zevensprung-kapelke (D)  aan linkerhand houden, zandpad oversteken en pad tussen weilanden door

vervolgen. Dit pad 1,5 km volgen en bij kruising bij dubbele sluisjes en bankje rechtsaf, voetpad langs akker, komt uit op breder

pad. Op T-splitsing verharde weg rechtsaf en meteen linksaf bij wegkruis, verharde weg met fietspad. Deze weg 1,5 km volgen tot kerk Stramproy.


Afstand: 15,0 km
VerbergenLocatie- en contactgegevens
Startpunt St. Willibrorduskerk
Kerkplein 1
6039 GH Stramproy