Zoek op term

Geschiedenis

Bodemvondsten tonen aan dat de streek rond Weert lang voor het begin van onze jaartelling bewoond werd. Weert (Wertha) wordt voor het eerst genoemd in een document van 1062.

Wertha: 'land omgeven door water en moerassen'

De oude naam Wertha betekent ‘land omgeven door water en moerassen’. Dit duidt erop dat de plaats ontstaan moet zijn op een uitgestrekte strook grond te midden van water en moeras aansluitend aan de Peel. Tegen het eind van de 11de eeuw dragen de toenmalige bezitters, markgraaf Otto van Thuringen en zijn vrouw Adela van Leuven de villa Werta over aan het Kapittel van St. Servaas in Maastricht. Het Land van Weert wordt daarmee een kerkelijke bezitting. Het Kapittel stelt de Heren van Horne aan als voogden en beschermers van zijn bezittingen. Hun stamslot was gelegen aan de Maas in Horn. De Heren verbreken echter de banden met Kapittel dat ze in 1306 tot een overeenkomst weten te dwingen, waarbij zij erkend worden als de Heren van Weert, Nederweert en Wessem. Dankzij hun machtige bescherming – zij brengen hun residentie over van Horn naar Weert en de munt van Wessem naar Weert – krijgt Weert een stedelijk aanzien. Er worden grachten, wallen en poorten aangelegd. In 1414 ontvangt de stad marktrechten, waarmee de groei tot volwaardige stad voltooid is.

Met haar ca. 50.000 inwoners is Weert een van de grotere steden in Limburg.

Weert komt nu tot bloei. In de periode 1450-1550 beleeft Weert zijn gouden eeuw, wat vooral tot uitdrukking komt in de bouw van de St. Martinuskerk, het kasteel van de Graven van Horne en de ontwikkelingen van het Minderbroedersklooster. Tot de bloei draagt ook het wolambacht bij, opgericht in 1378. Ten gevolge van de Tachtig­jarige Oorlog en de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden degradeert Weert tot een plattelandsstadje. Pas na de aanleg van de Zuid-Willemsvaart in 1825 komt er enig herstel. Weert begint zich rond 1930 te ontwikkelen van een gemeente met inkomsten uit de agrarische bedrijfstak naar een gemeente met als voornaamste in­komstenbron handel en nijverheid. Voor de regio vervult Weert een centrumfunctie zowel op het gebied van de voorzieningen als op het vlak van recreatie en ontspanning. Met haar ca. 50.000 inwoners is Weert een van de grotere steden in Limburg. Weert kent een breed scala van winkelvoorzieningen, met drukbezochte winkelstraten, promena­des en een overdekt winkelcentrum.